Wonen met lef

Initiatiefgroep werkt gestaag aan realisatie van dit droomproject

In het voorjaar 2017 kwam de historische boerderij Steinhagen wederom te koop.Het plan om er samen met een groep mensen te gaan wonen begon weer te leven bij de initiatiefnemers.Na een bezoek aan de boerderij was snel duidelijk dat het een grote onderneming zou worden, waarbij absoluut professionele ondersteuning nodig zou zijn. Onder enthousiaste begeleiding van Kilimanjaro en een zeer welwillende houding van de gemeente Horst aan de Maas begon het onderzoek naar de haalbaarheid handen en voeten te krijgen en kreeg de groep al snel uitbreiding met nieuwe leden.

In 2018 is CPO-vereniging Steinhagen opgericht en kon het ontwikkelproces verder van start gaan. Inmiddels is ook de voorlopige koopovereenkomst getekend.De bestemmingsplanprocedure is in gang gezet en het bouwteam is volop bezig met de aannemer, de architect en de bouwkundige om te komen tot een Definitief Ontwerp.De verwachting is dat eind 2019 – begin 2020 met de bouw gestart kan worden.

Het vraagt veel tijd, energie en geduld maar de initiatiefgroep werkt gestaag en met een positief gevoel aan de realisatie van dit droomproject.

Wonen in een monumentale boerderij